INFORMAČNÍ DESKA

UPOZORNĚNÍ

Od 1. ledna 2023 se mění pozice účetních jednotlivých obvodů.

Jelikož dochází u některých SVJ a BD k této změně, obdrží zástupci těchto domů od svého účetního

přesné a podrobné informace. Každý účetní s přidělenými domy bude provádět také jednotlivé

platby nájemného (dříve paní Langerová) a v případě potřeby, také nové předpisy

(dříve paní Šebelová) na základě Vašich požadavků.

 

Převody bytů do vlastnictví po roce 2020

DOMOV, stavební bytové družstvo se sídlem Sochorova 399/3, PSČ 682 01, Vyškov, Vyškov-Předměstí,

IČ: 00050300 zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV, vložka 37

bude i po roce 2020, nadále bez ohledu na námitku promlčení, převádět svým členům jednotky do vlastnictví,

a to i těm, kteří si o převod bytu požádají až po roce 2020

 

Za představenstvo družstva Ing. Eva Drnovská